Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

LIÊN KẾT CHỌN LỌC VỀ HOÁ HỌC

MÔI TRƯỜNG > Hoá học > Liên kết chọn lọc

Trong trang này

Kiến thức hoá học phổ thông

Dành cho học sinh phổ thông

Dành cho sinh viên ngành hoá

Trần Minh Hải. AN toàn Môi trường.

Viết bài: 3/1/2006. Cập nhật: 2/1/2009.

TIẾNG VIỆT

Kiến thức hoá học phổ thông

Dành cho học sinh phổ thông

Dành cho sinh viên ngành hoá

Phòng thí nghiệm

Tiếng Anh

Cơ quan quản lí hoá chất

  • Hiệp hội Hoá học Cơ bản và Ứng dụng Quốc tế. http://www.iupac.org. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

Thông tin về hoá học

Hoá học đại cương

Giáo trình hoá

Thực nghiệm hoá học

Sách hoá

Hình Ảnh

Tra cứu thông số hoá chất

Axit - baz

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Mercredi, 15 Février, 2017 1:21 AM ]