Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

ĐỊNH HƯỚNG

KĨ NĂNG > Kĩ năng học tập > Định hướng

Trong trang này

Định hướng

Kế hoạch năm học

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Định hướng

Bạn thử trả lời các câu hỏi này để hiểu mình đã chuẩn bị gì cho thành công.

  • 3 mục đích chính của cuộc đời bạn, xếp theo thứ tự ưu tiên
  • Tại sao bạn chọn ngành môi trường?
  • Bạn có biết về công việc của kỹ sư môi trường không? Cụ thể là sẽ làm gì?
  • Định hướng vị trí công việc sau này : làm việc văn phòng, thiết kế, thi công, quản lý, nghiên cứu...

Kết quả: bạn trả lời không do dự, không cần đặt thêm câu hỏi... bạn biết kiểm soát mình.

Kế hoạch năm học

Đầu năm học, bạn xây dựng kế hoạch học tập.

Liên kết chọn lọc

Chọn khoá học và xếp thời khoá biểu cho mình

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 19 Décembre, 2016 11:59 AM ]