Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN

MÔI TRƯỜNG > KĨ NĂNG SINH VIÊN MÔI TRƯỜNG > Kĩ năng học tập ở đại học > Thiết kế đồ án

Trong trang này

Đề cương môn học

Công việc

Tham khảo tài liệu

đầu trang

Đồ án môn học xử lý chất thải giúp sinh viên ngành kỹ thuật môi trường làm quen với công việc thiết kế một công trình đơn nguyên trong hệ thống xử lý chất thải: khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp. Qua đó, sinh viên rèn luyện khả năng ứng dụng kiến thức được học từ các môn học khác nhau vào một công trình cụ thể. Trong đồ án môn học, sinh viên cần nêu nguồn gốc chất thải, đặc tính ô nhiễm và tác hại của chúng; tổng quan các phương pháp xử lý và lựa chọn công nghện xử lý; tính toán công nghệ và thiết kế thiết bị chính trong hệ thống xử lý; tính toán các thiết bị phụ, ước tính giá thành của công trình

Trong đồ án môn học, sinh viên cần trình bày nguồn gốc chất thải, đặc tính ô nhiễm và tác hại của chúng; tổng quan các phương pháp xử lý và lựa chọn công nghện xử lý; tính toán công nghệ và thiết kế thiết bị chính trong hệ thống xử lý; tính toán các thiết bị phụ, ước tính giá thành của công trình.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đồ án môn học KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 Nội dung đồ án môn học

 • Lời mở đầu (giới thiệu về nguồn gốc, tính chất đặc trưng, khả năng gây ô nhiễm của loại nước thải được giao xử lý)
 • Tổng quan về các phương pháp và công nghệ xử lý
 • Lựa chọn và thuyết minh quy trình công nghệ
 • Tính toán công nghệ và thiết kế một vài công trình đơn vị trong hệ thống xử lý (theo yêu cầu của Giáo viên hướng dẫn)
 • Tính và chọn các thiết bị phụ trợ  (bơm, máy thổi khí…)
 • Ước tính giá thành các công trình đơn vị đã thiết kế.

Hình thức của đồ án môn học

 • Nội dung của đồ án phải được trình bày trong tập báo cáo, trên giấy khổ A4.
 • Sơ đồ công nghệ được trình bày trên giấy khổ A3 hoặc A2.
 • Các bản vẽ thiết kế được trình bày trên giấy khổ A0 hoặc A1.

Quy trình thực hiện

 • Sinh viên (SV) nhận nhiệm vụ từ giáo viên hướng dẫn (GVHD)
 • GVHD bố trí thời gian biểu hướng dẫn SV  trong tuần (ít nhất 1 lần / tuần)
 • Khi hết thời gian thực hiện, SV nộp báo cáo và các bản vẽ cho GVHD
 • GVHD xét duyệt và trả lại cho SV.

Phương pháp đánh giá ĐAMH

 •  Khoa tổ chức Hội đồng bảo vệ ĐAMH, gồm 2 –3 GV
 •  Điểm đánh giá ĐAMH là điểm trung bình của HĐ, theo thang điểm 10.
 •  Điểm đạt là điểm >= 5/10.

Công việc

 • Giao đề tài
 • Tài liệu công nghệ sản xuất.
 • Tài liệu – quy trình xử lý.
 • Chọn quy trình, tìm thông số, vẽ sơ đồ quy trình công nghệ.
 • Tính thiết kế quá trình – thiết bị chính
 • Tính thiết kế quá trình – tính thiết bị phụ
 • Tính cơ khí – thiết bị chính (tính bền kết cấu)
 • Tính cơ khí
 • Vẽ – tính thiết bị phụ

Tham khảo tài liệu

Chọn tài liệu tham khảo để thiết kế bạn cần đánh giá nội dung không chỉ xem tựa sách. T ài liệu để thiết kế cần có đồ thì, bảng tra, công thức tính toán. Nếu không, sách chỉ nêu ưu điểm, nhược điểm, ứng dụng... mà không hướng dẫn thiết kế.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

cập nhật nội dung: 24/04/2010.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 19 Décembre, 2016 11:59 AM ]