Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

TỰ HỌC

KĨ NĂNG > Kĩ nãng học tập > Tự học

Trần Minh Hải.

Viết bài: 20/7/2011. Cập nhật: 27/2/2015.

Mục đích thực và chính của việc học hành là để mở mang trí tuệ, trau dồi kiến thức, rèn luyện nhân cách, và làm người hữu ích cho xã hội. Những mục tiêu đó không thể chỉ học trong vòng vài năm, mà phải học suốt đời. Học suốt đời là một cách để chúng ta hấp thu tri thức và kĩ năng mới qua học hành và kinh nghiệm không chỉ trong nhà trường mà còn ngoài xã hội nói chung. Nhìn như thế để thấy rằng tư duy tự học và chủ động học tập đóng vai trò quan trọng số một trong cuộc sống. (Nguyễn Văn Tuấn, 2011)

Kĩ năng tự học

Tự học đòi hỏi người học phải tập trung, và học từ cơ bản chứ không phải học từ ngọn. Chẳng hạn như mỗi ngày tôi học một từ tiếng Anh, tôi phải học từ đó đến từ đâu, có nghĩa gì, và những cách sử dụng từ đó. Tự học không có nghĩa là học trong cô đơn, mà có giao tiếp với bạn bè để cùng học hỏi. Tự học không có nghĩa là chỉ đọc sách, đọc báo, mà phải làm theo sách, thực hành từ bài báo cho đến khi hiểu. Tự học cũng có nghĩa là học cách phản biện và phát hiện vấn đề. Tuy tự học không dễ, nhưng đó là hình thức thể thao trí tuệ tuyệt vời nhất và có hiệu quả nhất. (Nguyễn Văn Tuấn, 2011)

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Văn Tuấn. 2011. Trải nghiệm tự học của tôi: http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1286-trai-nghiem-tu-hoc-cua-toi

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:33 PM ]