Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

KINH TẾ - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong trang này

Khoa học công nghệ

Doanh nghiệp

Tin tức kinh tế

Tài chính

Giá cả

Thông tin công nghệ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN > TRANG WEB THÔNG DỤNG > Kinh tế

Khoa học công nghệ

Cơ quan quản lý về kinh tế, công nghiệp

Doanh nghiệp

Tin tức kinh tế  

Tài chính

Cơ quan quản lí

Ngân hàng

Chuyển tiền quốc tế

  • Chuyển qua bưu điện: chuyển tiền trong 10 ngày, nhận tiền mặt của nước tiếp nhận hay qua tài khoản ngân hàng của người nhận, phí rẻ
  • Chuyển qua ngân hàng: phí cao, bên gửi tiền và bên nhận tiền đều phải trả phí.
  • Money Gram: http://www.moneygram.com: chuyển tiền nhanh trong 10 phút, nhận tiền mặt, phí rẻ.
  • Western Union: http://www.westernunion.com/: chuyển tiền nhanh trong 10 phút, nhận tiền mặt, phí cao.

Giá cả

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]