Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

SẢN XUẤT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN > LIÊN KẾT> Kinh tế - khoa học kĩ thuật > Sản xuất

Trong trang này

Viện - Hiệp hội

Tổng công ty

Công nghệ

Số liệu thống kê

Tiêu chuẩn

Các ngành sản xuất

Khu công nghiệp

VCCI

VCCI_phong thuong mai & cong nghiep VN

Viện - Hiệp hội

Hiệp hội, hội

Công nghiệp

Tổng công ty

Sắt thép

Nhựa

Khu công nghiệp

Năm 2007 nước ta có 183 KCN. Các KCN phân bố chủ yếu ở các vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Hồng và ven biển miền Trung.

Nông nghiệp

Thuỷ sản

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 20/8/2012.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]