Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

PHẦN MỀM

MÔI TRƯỜNG > Công nghệ thông tin > Kỹ năng dùng máy tính > Phần mềm

Trang này chọn lọc để giới thiệu các phần mềm thông dụng cho các bạn khi sử dụng máy tính.

Mỗi phần mềm có trình bày các nội dung sau:

  • Các ứng dụng,
  • Đường dẫn và cách tải file cài đặt từ trên mạng,
  • Hướng dẫn sử dụng từ cơ bản đến nâng cao,

An toàn Môi trường

Tải phần mềm miễn phí

DIỆT VIRUS

Acrobat Reader

Trình chiếu - power point

Đa phương tiện: hình ảnh, âm thanh, phim...

Phần mềm khác

Bạn có thể tìm được nhiều phần mềm thông dụng khác với công cụ tìm kiếm trên internet bằng từ các từ khoá

  • Phục hồi tập tin lỡ xoá: recover my files
  • Dọn dẹp các tập tin tạm: system cleaner
© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật: 07/02/2009.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]