Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET

MÔI TRƯỜNG > Công nghệ thông tin > Kỹ năng sử dụng mạng thông tin > Tìm kiếm thông tin trên mạng

Trang này hướng dẫn cách tìm kiêm thông tin chuyên ngành trên mạng internet.

Các nguồn thông tin trên mạng

 • Các cơ sở dữ liệu
 • Các danh bạ mạng
 • Các website trường, viện, phòng thí nghiệm
 • Các tổ chức, hiệp hội khoa học lớn
 • Các cổng thông tin chuyên đề
 • Open Access
 • Các nhà xuất bản khoa học và nhà trung gian cung cấp tài liệu
 • Các bách khoa thư, các loại từ điển
 • Các diễn đàn chuyên môn
 • Các website cá nhân, chuyên gia
 • Các bộ máy tìm kiếm
 • Xem chi tiết Các nguồn thông tin trên mạng

Bộ máy tìm kiếm

 • Phương thức hoạt động của bộ máy tìm kiếm;
 • Ưu và nhược điểm;
 • Xem chi tiết Bộ máy tìm kiếm

Phương pháp tìm kiếm thông tin trên mạng


© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật: 17/1/2011.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]