Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

KỸ NĂNG DÙNG MẠING THÔNG TIN TOÀN CẦU :: internet

MÔI TRƯỜNG > CÔNG NGHỆ THÔNG TIN> Kĩ năng sử dụng mạng thông tin internet

Ứng dụng của internet

Tạp chí Wired đề cử Internet cho giải Nobel Hoà bình 2010. Chiến dịch Internet vì hòa bình :: Internet for peace giới thiệu bài viết, câu chuyện và trải nghiệm của những người nhờ web mà đã tạo ra hòa bình và thúc đẩy sự hòa hợp trên thế giới. Internet là một cộng đồng khổng lồ mà mọi người trên khắp thế giới với những quan điểm tôn giáo khác biệt đều có thể chia sẻ, lan tỏa văn hóa, hợp tác và chia sẻ kiến thức, xóa bỏ mọi rào cản. Do vậy, Internet xoá hận thù, xung đột, tuyên truyền cho hòa bình và dân chủ. (Khổng Loan, 2010)

Kiến thức cơ bản về trình duyệt và internet

Kĩ năng sử dụng internet

Trang Kĩ năng internet giới thiệu các kỹ năng tận dụng mạng thông tin toàn cầu :: internet phục vụ mục đích học tập của sinh viên môi trường.

Trước hết, bạn nên đọc bài này:

Thư điện tử :: e-mail 

  • Gửi tài liệu đính kèm
  • Thu hồi và tự huỷ thư điện tử...

Internet

Phần mềm xem trang web

  • Internet explorer: có bản quyền, bạn phải mua.
  • Mozilla Firefox: hoàn toàn miễn phí. Trình duyệt Web nhanh, mạnh, an toàn nhất hiện nay!

Làm việc với trang web

  • Font chữ trên trang web quá lớn: View > font size > smallest
  • Lưu và in bản tin: sase target as, save as, download, copy - paste
  • Làm việc với hình ảnh : lưu hình ảnh - save picture as
  • Tạo danh sách trang web thường dùng - Favorite

Dấu vết sử dụng internet

  • Bạn tìm và xoá các tập tin trong các thư mục : Internet - recent - temperary internet file - history - cookies

Tải nhanh tập tin - download  

Tải nhanh tập tin có chế độ tải tiếp tục sau khi dừng

Tìm kiếm thông tin trên mạng

Đánh giá và chọn lọc thông tin

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 5/10/2010.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]