Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

KỸ NĂNG DÙNG MÁY TÍNH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN> Kĩ năng sử dụng máy tính

Trang này giới thiệu các kỹ năng cơ bản để sử dụng máy tính.

Kĩ năng cơ bản về máy tính

Khởi động lại máy tính :: restart

Máy bị treo hay chạy chậm, cần khởi động lại: các biện pháp dưới đây theo thứ tự cho đến khi nào đạt được mục đích

 • Ctrl + Alt + Del: task management > not responding > end task;
 • Nhấn nút Start - shutdown trên thùng máy;
 • Nhấn nút Restart trên bàn phím;
 • Nhất nút Power trên thùng máy;
 • Ngắt điện :: Plug out

Thoát một chương trình đúng cách: sign out

 • Bạn tìm và nhất vào các nút đăng xuất :: sign out, thoát :: quit, log out.. trên chương trình đang chạy.

Tập tin

 • Hướng dẫn dọc tập tin bất kì. http://www.openwith.org/. free programs to open any file extension
 • Nén tập tin- compression: có thể dùng các phần mềm winzip, winzar, picozip... để nén và giải nén tập tin.

Chữ tiếng Việt

 • Kiểu chữ tiếng Việt;
 • Chuyển đổi giưã các dạng chữ;
 • Nhận dạng ký tự;

 

Phần mềm ứng dụng trong máy tính

Sử dụng phần mềm

 • Hà Minh. 2014. Dùng phần mềm lậu: Nguy cơ bị cấm bán hàng vào Mỹ. http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/203701/dung-phan-mem-lau--nguy-co-bi-cam-ban-hang-vao-my.html. Bộ luật Cạnh tranh không lành mạnh (UCA) của mỹ yêu cầu tất cả các nhà sản xuất, xuất khẩu trên thế giới phải sử dụng phần cứng, phần mềm hợp pháp, có bản quyền trong mọi hoạt động sản xuất, thương mại. Lý do là việc một doanh nghiệp sử dụng phần mềm không có bản quyền hợp pháp sẽ giúp cho đối tượng đó đạt được lợi thế về giá, từ đó sẽ tạo ra sự không bình đẳng đối với những đối thủ cạnh tranh đang sử dụng sản phẩm CNTT có bản quyền.

Soạn thảo văn bản

Xử lí dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

 

Bản tin dạng .pdf

 

Trình chiếu - power point

Đa phương tiện

Liên kết chọn lọc

Kiến thức phổ thông về máy tính

Diễn đàn

Trang nhật kí điện tử

 

Cơ quan chuyên môn ngành tin học

 

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 11 Septembre, 2017 0:38 AM ]