Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

BIỂU ĐỒ

MÔI TRƯỜNG > TOÁN > Ứng dụng > Biểu đồTrần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 14/7/2011. Cập nhật: 10/3/2013.

Đồ thị hay biểu đồ là mô tả bằng hình ảnh các thông số nhằm truyền tải thông tin nhanh chóng và chính xác.

Tiêu chuẩn một biểu đồ tốt

  • Có tên rõ ràng nhưng ngắn gọn, và tựa đề có chứa từ khóa để tham khảo;
  • Trục tung và trục hoành phải được định danh, và trong nhiều trường hợp phải cung cấp đơn vị đo lường;
  • Mỗi cột / thanh hay đường biểu diễn phải được định nghĩa rõ ràng;
  • Những biểu đồ phức tạp, phải có chú thích phía dưới biểu đồ để người đọc có thể hiểu được ý nghĩa của số liệu.

(Nguyễn Văn Tuấn, 2011)

Các dạng biểu đồ

  • Biểu đồ đường biểu diễn :: line graphs: dùng để thể hiện xu hướng :: trend theo thời gian;
  • Biểu đồ tán xạ :: scatter plots: dùng để thể hiện mối liên hệ giữa hai hay nhiều yếu tố;
  • Biểu đồ thanh / cột :: bar graphs : thường được dùng để so sánh một hay nhiều nhóm tại một thời điểm;
  • Biểu đồ tần số :: histograms: dùng để mô tả tần số phân phối của một biến số;
  • Biểu đồ hình hộp :: box plots: dùng để mô tả phân bố và độ dao động của một biến số;
  • Biểu đồ “sống sót” :: survival curves): thường sử dụng trong phân tích sự kiện.

(Nguyễn Văn Tuấn, 2011)

Lựa chọn biểu đồ biều diễn dữ liệu đòi hỏi tác giả phải biết mục tiêu và bản chất dữ liệu.

Biểu đồ minh hoạ số liệu thực nghiệm

Về hình thức, không nên nối các điểm thực nghiệm bằng một đường ziczac (chữ chi) vì các dữ kiện thực nghiệm chỉ gần đúng mà thôi, hiện tượng nghiện cứu là một hiện tượng biến thiên liên tục chứ không đột biến.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.  

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]