Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

SẢN XUẤT SẢN PHẨM

MÔI TRƯỜNG > Sản xuất và môi trường > Sản xuất sản phẩm >

Quy trình mới cập nhật

Sản xuất nông nghiệp

Quy trình sản xuất nông nghiệp : Các quy trình sản xuất sản phẩm theo các ngành sản xuất gồm Chăn nuôi; Trồng trọt; Chế biến nông sản; Công nghệ sau thu hoạch.

Sản xuất công nghiệp

Quy trình sản xuất công nghiệp cung cấp các quy trình sản xuất sản phẩm theo các ngành sản xuất gồm:

Dịch vụ

Quy trình hoạt động dịch vụ cung cấp các quy trình theo các ngành dịch vụ gồm

 • Thương mại;
 • Xây dựng;
 • Giáo dục;
 • Môi trường;
 • Tài chính;
 • Xã hội và y tế;
 • Phân phối;
 • Vận tải;
 • Bưu chính viễn thông;
 • Du lịch, lữ hành;
 • Giải trí văn hoá, thể thao;

Nội dung trình bày

Mỗi sản phẩm, quy trình sản xuất ở đây sẽ trình bày các nội dung

 • Nguyên liệu,
 • Quá trình chế biến,
 • Sản phẩm

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật: 05/10/2010.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 15 Novembre, 2014 0:19 AM ]