Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

NhỮNG NGÀY HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG > Cảm hứng khoa học > Ngày hoạt động của các nhà môi trường

  • 22 tháng 03: Ngày Bảo vệ rừng.
  • 22 tháng 03: Ngày Nước sạch Thế giới. 22 March 2005. World Water Day
  • 23 tháng 03: Ngày Khí tượng Thế giới.
  • 22 tháng 04: Ngày Trái đất. April 22, Earth Day - EPA
  • 22 tháng 05: Ngày đa dạng sinh học thế giới
  • 31 tháng 05: Ngày thế giời không hút thuốc lá
  • 05 tháng 06: Ngày Môi trường thế giới - June 5. World Environment Day - UNEP
  • 16 tháng 7: ngày trồng cây thế giới. 
  • 22 tháng 03: Ngày Quốc tế về quyền người tiêu dùng.
  • 04 tháng 10: Ngày toàn dân phòng chống cháy nổ. Việt Nam.
© Trần Minh Hải. An àn Môi trường :: http://envisafety.com.
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 3 Octobre, 2015 9:30 PM ]