Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

CẤP CỨU

AN TOÀN LAo ĐỘNG > Cấp cứu

Trong trang này

Điện thoại khẩn cấp

Cháy nổ

Thoát hiểm trên xe ô tô

Thoát thân trong đám đông

Rắn cắn

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trang


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 8/12/2010. Cập nhật: 18/8/2016.

Tham khảo

Cháy nổ

Thoát thân trong đám đông

Thoát hiểm trên xe ô tô

Xe ô tô đang chìm

Tai nạn máy bay

Thiên nhiên

Rắn cắn

Theo bác sĩ Trịnh Xuân Kiếm, giảng viên đại học Y Dược TPHCM, có thể cố định chi bị cắn bằng băng ép đủ chặt cho bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn, nhưng không áp dụng cho rắn lục vì làm tăng thêm nguy hiểm, do nọc gây hoại tử tại chỗ. Bệnh nhân cần được vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất thật nhanh. Chi bị cắn phải được tránh cử động tuyệt đối để không làm tăng sự hấp thụ nọc. Bất kỳ sự co cơ nào cũng làm tăng lan tỏa nọc. (Thiên Phúc, 2003)

An toàn trên ao hồ, sông nước

Sét đánh

Động đất, sóng thần

Học sơ cấp cứu

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]


21 Février, 2018 9:01 PM