Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

AN TOÀN GIAO THÔNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Hoạt động hằng ngày > An toàn giao thông


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 25/6/2011. Cập nhật: 5/12/2015.

Đường hàng không

Dù cho các tai nạn hàng không liên tiếp xảy ra trong năm 2014, đường hàng không vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất. Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), tỉ lệ tai nạn trong năm 2013 là 1/2,4 triệu chuyến (Lan Chi, 2014).

Khi có sự cố phải thoát hiểm từ máy bay

Luật giao thông đường bộ

Xử phạt với xe máy

Hướng dẫn luật giao thông ở Pháp

Tiêu chuẩn

Thực hàng lái xe

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]