Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

SẢN PHẨM DÂN DỤNG CHỨA CHẤT NGUY HẠI

AN TOÀN HOÁ CHẤT > Hoá chất dân dụng > Sản phẩm nguy hại dân dụng

Trong trang này

Mối nguy hiểm

Sác sản phẩm nguy hại

Nhận biết

Mối nguy hiểm

Các sản phẩm nguy hại thường dùng trong gia đình có thể gây các rủi ro

  • Cho người dùng: ngộ độc, dị ứng, ngạt thở, ...
  • Cho môi trường: ô nhiễm;

 

Các sản phẩm nguy hại thông dụng trong gia đình gồm

  • Pin, bình điện
  • Chất tẩy rửa: rửa chén bát, tẩy trắng vải, chất tẩy chất bám bồn rưả, javel, chất tẩy dầu mỡ...
  • Chất khử trùng: nước rưả tay khủ trùng, nước khử trùng vải...
  • Chất khử mùi, ...
 

 

Nhận biết sản phẩm có chất nguy hại

Để nhận biết sản phẩm có chất nguy hại, bạn có thể dựa vào các thông tin sau.

  • Thành phần hoá chất cuả sản phẩm
  • Nhãn cảnh báo nguy hại
  • Chữ cảnh báo nguy hại: "CHÚ Ý", "CẢNH BÁO", "NGUY HIỂM"

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật: 18/05/2009.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:15 PM ]