Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CÓ HOÁ CHÂT TRONG DÂN DỤNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Hoạt động hằng ngày > Hướng dẫn sử dụng sản phẩm dân dụng

Trong trang này

Thực phẩm

Nấu ăn

Hoá chất tẩy rửa

Mĩ phẩm

Trần Minh Hải.

Viết bài: 10/7/2005. Cập nhật: 10/4/2016.

Hướng dẫn sử dụng an toàn các sản phẩm nguy hại dân dụng

Phần này hướng dẫn sử dụng cụ thể đối với các sản phẩm có hoá chất dùng trong các hoạt động hằng ngày cuả người dân. Những nội dung chính được trình bày gồm:

  • Mô tả sản phẩm: giới thiệu cấu tạo, mục đích sử dụng.
  • Những nguy hiểm tiềm ẩn do hóa chất: các hóa chất có sử dụng, mức độ ảnh hưởng tới người sử dụng .
  • Sử dụng an toàn: hướng dẫn lắp đặt, vận hành (bật tắt, đóng mở...), vệ sinh...
  • Khắc phục sự cố: mô tả hiện tượng khi có sự cố, nguyên nhân và ứng cứu sự cố

Thực phẩm

Nấu ăn

Hoá chất tẩy rửa

Mĩ phẩm

Vật liệu

Vận chuyển

Nấu ăn

Bỏng hoá chất - bức xạ [15/09/2006]

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]