Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

NHÃN CHỈ DẪN VẬN CHUYỂN

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Hoạt động hằng ngày > Hướng dẫn sử dụng sản phẩm dân dụng > Nhãn chỉ dẫn sử dụng

Trong trang này

 

ThS. Trần Minh Hải.

01/07/2005.

Nhãn hướng dẫn sử dụng cung cấp thông tin cho người vận chuyển, bảo quản và sử dụng hoá chất thao tác đúng cách, tránh gây tai nạn

 Hướng dẫn chiều đặt hàng hướng lên trên

Hàng hoá dễ vỡ

Nhẹ tay

Tránh nước

 

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật: 18/7/2005.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]