Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

ĐÔNG Y

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Sức khoẻ > Đông y

Trong trang này

Đông y

Học thuyết âm dương ngũ hành

Học thuyết kinh lạc

Bấm huyệt

Diện chẩn

Khí công

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trangTmh

Viết bài: 15/11/2014. Cập nhật: 15/4/2017.

Đông y hay ở chỗ nào, khác với Tây y ở chỗ nào.

Lý luận Đông y (Y lý) là một "Hệ thống tri thức" nhất quán, hoàn chỉnh từ lý thuyết cho tới thực hành, bao gồm những kiến thức từ

  • Hoạt động sinh lý của cơ thể (Học thuyết tạng phủ và kinh lạc), N
  • Nguyên nhân gây bệnh (Bệnh nhân học),
  • Cơ chế phát sinh và chuyển biến của bệnh (Bệnh cơ học),
  • Phương pháp chẩn đoán (Tứ chẩn),
  • Phân loại bệnh tật (Bát cương),
  • Phép tắc chữa bệnh (Bát pháp) và
  • Cách sử dụng thuốc cụ thể đối với từng loại bệnh (Phương dược học).
  • (Thái Hư. Đông y là khoa học hay nguỵ khoa học. Những cuộc tranh luận xưa và nay. Kì cuối)

Đông y

Chẩn bệnh

Một số khái niệm

Học thuyết âm dương ngũ hành

Học thuyết kinh lạc

Học thuyết tạng phủ

 

Thuốc đông y

Bấm huyệt

Khí công

Y học bổ sung

  • Y học bổ sung: tư khám chữa bệnh với máy đo huyết áp, đường huyết, nhiệt độ, oxi trong máu trên cơ sở Đông Y và Khí Công, bấm huyệt chữa bệnh.

Chữa bệnh bằng tượng số bát quái

Đông y và tây y

Diện chẩn Bùi Quốc Châu

Lương Y

Thải độc

 

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]