Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

ĐỘNG CÔNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Sức khoẻ > Khí công > Bài tập khí công > Động công


Tác giả: Đỗ Đức Ngọc. Biên tập: Trần Minh Hải.

Viết bài: 6/1/2015. Cập nhật: 5/2/2015.

Động công

 

Đỗ Đức Ngọc. 2014. VTS 01 1. https://www.youtube.com/watch?v=vILqLatjqlk


Các bài tập động công

Video bài tập động công và tĩnh công

 • 1- Điều hòa hơi thở.
 • 2-Cào đầu gáy.
 • 3-Chà gáy quay cổ.
 • 4-Vuốt gáy quay cổ.
 • 5-Vuốt cổ quay cổ.
 • 6-Chà tai.
 • 7-Xoa mặt.
 • 8-Vỗ tay 2 nhịp.
 • 9-Vỗ tay 4 nhịp.
 • 10-Vỗ Tâm-Thận.
 • 11-Quay vặn khớp vai.
 • 20. Nạp khí ngũ hành
 • 21. Vận khí ngũ hành
 • 22. Dậm chân phía trước
 • 23. Dậm chân phía sau
 • 24. Vuốt âm dương duy mạch ở tay
 • 25. Vuốt âm dương kiều mạch ở chân
 • 26. Vỗ đập chân, đầu gối, mắt cá
 • 27. Điều chỉnh thăng bằng
 • 28. Hạc tấn nhắm mắt

Liên kết chọn lọc

Các lớp học tiếng Pháp.

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]