Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TĨNH CÔNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Sức khoẻ > Khí công > Bài tập khí công > Tĩnh công


Biên tập: Tmhai.

Viết bài: 6/1/2015. Cập nhật: 19/1/2015.

Tĩnh công

Thở khí công

Khí công thiền. Có hai cách là

Mục đích theo dõi và đếm hơi thở tùy theo tập trung ý ở đâu để có ích cho mỗi loại bệnh khác nhau .

 

Các bài tập tĩnh công

Thở Ấn Đường

 • Nằm ngửa, nhắm mắt, cuốn lưỡi, ngậm miệng, hít thở bằng mũi bình thường,
 • Nữ, tay phải đặt trên mỏm xương ức nơi Đan Điền Thần, bàn tay phải chồng lên trên,
 • Nam, đặt bàn tay ngược lại.
 • Tưởng tượng, khi hơi thở hít vào, thì khí vào thẳng huyệt Ấn Đường, khi thở ra, khí cũng từ Ấn Đường thoát ra, cứ tập cho hơi ra-vào tưởng tưởng khí đều ra vào nơi huyệt Ấn Đường.
 • Khi đi đứng nằm ngồi cũng tập thở thông khí ra-vào Ấn Đường, đó là cách chữa mắt lé.

 

Tĩnh công thở thiền theo thứ tự các cấp độ

Phần tĩnh công là cách tập thở thiền chia làm 6 cấp bắt buộc theo thứ tự như một bài thuốc :

Cấp một : Tập đóng mở Thiên môn

Chia hai giai đoạn:

 • Giai đoạn một : Tập điều hoà theo nhịp thở sinh học 5-5,( hít vào đếm thầm 5 tiếng 1,2,3,4,5, thở ra đếm thầm 5 tiếng ) .
 • Giai đoạn hai : Tập thở nhịp 5-5-5.(hít vào đếm 5 tiếng, ngưng giữ hơi thở đếm 5 tiếng thở ra đếm 5 tiếng ).Khoảng thời gian đếm 5 tiếng lúc mới tập trung bình 3 giây đồng hồ, tập thời gian lâu, hơi thở sẽ đều và chậm hơn, trung bình là 4 giây, sau khá hơn nữa theo tiêu chuẩn của bài tập là 5 giây, nếu thở nhịp sinh học 5-5 thì một phút thở được 6 hơi thở, tuổI thọ sẽ tăng. (Trung bình một người khỏe mạnh không bệnh tật, thở 18 hơi trong một phút, tuổI thọ trung bình 100 năm, con rùa thở 2 hơi trong một phút, tuổi thọ trung bình 300 năm.). Để tinh thần được thư giãn, thở tự nhiên, bộ mặt không căng thẳng và để đếm thời gian không bị lầm lẫn, miệng thầm đọc từng chữ theo câu sau đây :
  • Thở, vào, tâm, tĩnh, lặng’. trong khi đang hít vào từ từ, chậm, nhẹ, sâu, lâu, đều.
  • ‘Thở, ra, miệng, mỉm, cười.’..trong khi đang thở ra từ từ bằng mũi.
 • Bài 1 - Tĩnh công : Luyện khí-Lập lư đảnh. http://www.youtube.com/watch?v=wvwIw4Bia0M
 • Bài 2 - Tĩnh công - Tập đóng mở thiên môn. http://www.youtube.com/watch?v=hmr4FJsf5nE

Cấp hai: Tích nạp nội lực và phóng năng lượng

Chia ba giai đoạn:

 • Giai đoạn một Xả trược, nhịp thở 5-5-5;
 • Giai đoạn hai nạp năng lượng, nhịp thở 5-5-5;
 • Giai đoạn ba phóng năng lượng, nhịp thở 5-5-5.

Video

Cấp ba: Thông Tiểu chu thiên

Chia hai giai đoạn:

 • Giai đoạn một Thối âm thăng dương, nhịp thở 5-5.
 • Giai đoạn hai Vận khí thông quan hay thăng âm thối dương, thở nhịp 5-5-5 .

Cấp bốn: Vận hành xoay chuyển luân xa,

Nhịp thở 5-5-5.

Chia làm hai giai đoạn:

 • Giai đoạn một thăng dương.
 • Giai đoạn hai thối âm.

Video

Cấp năm: Bảo toàn năng lượng

Nhịp thở 5-5-5. Giai đoạn chiết hỏa điền ly hay là giai đoạn ‘ chiết hỏa thiếu khôn thu vạn linh.’

Cấp sáu: Khai mở hỏa xà

Cấp cao nhất, tập luyện không có cao nhân chỉ dẫn đúng dễ bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ được hướng dẫn trực tiếp trong lớp học, nên không trình bầy nơi đây.

(Đỗ Đức Ngọc. 2010. CCĐY 1 - KHẢ NĂNG CHỮA BỆNH KỲ DIỆU CỦA HUYỆT)

Liên kết chọn lọc

 

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 1. Đỗ Đức Ngọc. 2010. CCĐY 1 - KHẢ NĂNG CHỮA BỆNH KỲ DIỆU CỦA HUYỆT. http://khicongydaotailieu.blogspot.fr/2010/10/ccy-1-kha-nang-chua-benh-ky-dieu-cua.html#more

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]