Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

LIÊN KÊT CHỌN LỌC

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Sức khoẻ > Liên kết chọn lọc

Trong trang này

Trang tin về sức khoẻ

Trang y khoa của các bác sĩ

trường đại học có ngành y

Liên kết chọn lọc

đầu trang

Cập nhật nội dung: 10/11/2011.

Trang tin phổ thông về sức khoẻ

Trang thông tin sức khoẻ của cơ quan quản lí y tế

  • Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (Văn phòng SPS Việt Nam): http://www.spsvietnam.gov.vn
  • Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế. http://t5g.org.vn

Trang y khoa của các bác sĩ

Đông y

Phần mềm y khoa

Các trường đại học có ngành y dược

Bệnh viện

Bệnh viện có bác sĩ người nước ngoài, nói tiếng Anh Pháp.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]