Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Danh mục thuật ngữ tiếng Việt

B

bãi chôn lấp

bản thông tin an toàn hoá chất

bảo dưỡng;

bảo hành;

bảo hiểm;

bảo hộ;

bảo trì;

bảo vệ;

bão hoà

bắt chước

bệnh;

biển

bít kín

bò sát

bổ sung

bồi thường

bụi

bùn

 

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y