Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Danh mục thuật ngữ tiếng Việt

nạp

nghe

(các) ngành công nghiệp

(các) ngành khoa học

(các) ngành nông nghiệp

nguyên tố

(các) nguyên tố hoá học

nguồn

ngửi

nhà máy

nhân tạo;

nhập khẩu;

nhiên liệu

nước

 

 

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y