Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Danh mục thuật ngữ tiếng Việt

tác động;

tách,

tách nước,

tài nguyên,

tái sinh ,

tái sử dụng

tan chảy

tận dụng

thải,

thay thế,

thấm,

than hoạt tính,

thành phần,

tháp,

thể thao ,

thị giác;

thiên tai;

thính giác;

thoát hơi

thông gió

thông số

thông tin an toàn hoá chất

thời tiết,

thu gom

thu hồi

thu nhập;

trái đất ,

trao đổi ion ,

trích li ,

trung hoà,

tủa,

tuyển nổi ,

tự hoại,

tưới,

 

 

 

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

Cập nhật: 13/12/2010.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y