Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Danh mục thuật ngữ tiếng Việt

xả rửa

xả thải

xã hội;

 

xây dựng;

xói mòn;

xốp

 

 

xuất khẩu;

xúc giác;

xử lí

xử lí bụi

xử lí nước

xử lí rác

xử lí sinh học

 

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

Cập nhật: 15/12/2008.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y