Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

VẬT LÍ :: PHYICS

TỪ ĐIỂN VIỆT - ANH - PHÁP > VẬT LÍ

Trần Minh Hải. © An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Viết bài: 13/10/2008. Cập nhật: 19/05/2011.

Cơ học :: mechanic (n.): khoa học nghiên cứu về lực và chuyển dộng.

Quang học :: Optics (n.);

Âm học :: acoustics (n.);

Từ :: Magnetism (n.);

Điện :: electricity (n.)

Đo lường :: mesurement

đơn vị đo lường; khối lượng, nhiệt độ, chiều dài, thời gian;

 

Không độ tuyệt đối :: Absolute zero : Nhiệt độ thấp nhất, tại đó vật chất không còn nhiệt năng.

Tham khảo :: Thesaurus

Từ liên quan :: Related Word

~ Từ điển theo chủ đề; khoa học;

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y