Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

XÃ HỘI :: SOCIETY

TỪ ĐIỂN VIỆT - ANH - PHÁP > XÃ HỘITrần Minh Hải. © An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Viết bài: 13/10/2008. Cập nhật: 19/05/2011.

Lao động: ngày làm việc

Các quốc gia trên thê giới :: nations

Chính trị

Hệ thống quản lí nhà nước:

Pháp luật :: law (n.)

  • Luật: Các loại văn bản pháp quy, các đạo luật: luật doanh nghiệp, luật hoá chất, ...
  • Toà án: bị cáo, bị nạn, nguyên đơn, nhân chứng, luật sư...

Nghề nghiệp, vị trí làm việc

Lực lượng vũ trang

Quan hệ xã hội

  • giao tiếp, nói chuyện

Tham khảo :: Thesaurus

~

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y