Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TỪ ĐIỂN VIỆT - ANH miỄN PHÍ

Từ điển An toàn Môi trường Việt - Anh tra trực tuyến miễn phí đầu tiên

Trong từ điển này các từ gia đình (động từ, danh từ, tính từ, trạng từ) được bố trí trong một trang và có liên kết đến các từ liên quan, gần nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa, từ hay nhầm lẫn... nhằm thuận tiện tham khảo chéo mà KHÔNG phải nhập từ mới để tra cứu. Các thuật ngữ có giải thích và minh hoạ bằng hình ảnhví dụ.

Các bài học từ vựng theo chủ đề liên quan đến các ngành khoa học kĩ thuật gồm

trái đất

sinh học

hoá học

môi trường

sức khoẻ

an toàn

vật lí

toán

kĩ thuật

kinh tế

 

 

Xã hội

Giáo dục

nghệ thuật

thể thao

chim

 

Từ điển Việt - Anh này đặc biệt hữu dụng cho sinh viên và kĩ sư môi trường muốn tìm từ vựng chuyên ngành kĩ thuật khi dịch tài liệu sang tiếng Anh, hay tra cứu thông tin chuyên môn trên internet.

Từ điển đang cập nhật dữ liệu, hiện đã có

  • 350 trang;
  • 23 hình ảnh minh hoạ;

Phụ lục

Từ điển Môi trường :: http://envisafety.com/Languages/Dictionary/

Cập nhật : 12/10/2009.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y