Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

QuÁ TRÌNH XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT - ANH

(The first free online ENVIRONMENTAL ENGINEERING dictionary Vietnamese-English)

Từ điển Kĩ thuật Việt - Anh tra trực tuyến miễn phí đầu tiên.

tu dien

Từ điển được xây dựng trên cơ sở dữ liệu về từ vựng kĩ thuật đã được tổng hợp từ năm 1991. Ban đầu là tập danh sách các thuật ngữ sắp xếp theo ngữ nghĩa có so sánh đối chiếu đồng nghĩa, trái nghĩa và gần nghĩa để dễ nhớ.

Bản từ điển môi trường đầu tiên chuyển cho sinh viên tham khảo vào năm 2005 trên trang web An toàn Môi trường trong giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Môi trường và bảo hô lao động phục vụ môn học thực hành tìm kiếm thông tin chuyên ngành trên internet.

Mỗi năm, tập từ vựng này đều được cải tiến và hiện nay đã hình thành từ điển tra cứu trực tuyến và tải lên mạng những trang đầu tiên trong tháng 10 năm 2007. Chúng tôi vẫn luôn sửa chữa và bổ sung để phong phú hơn và tiện dụng hơn cho người dùng.

Cám ơn các bạn góp ý, thông báo lỗi và cải tiến cho từ điển.

Từ điển đang cập nhật dữ liệu

Hiện từ điển đang nạp dữ liệu và tải lên mạng. Chúng tôi đang tập trung vào phần từ điển Việt - Anh và hình ảnh minh hoạ, nên phần Anh - Việt đăng tải các bài học từ vựng chuyên ngành cần thiết cấp thời cho sinh viên môi trường (xem phụ lục).

 

 

 

 

 

 

 

© Tác giả: Trần Minh Hải. Từ điển Kĩ thuật Môi trường. http://environment-safety.com/Languages/Dictionary/default.html

Cập nhật : 08/04/2008.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:21 PM ]

Index: A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y