Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Ý TƯỞNG ĐỂ VIẾT LUẬN

TIẾNG ANH > WRITING :: VIẾT TIẾNG ANH > Essay witing :: viết luận > ý TƯỞNG ĐỂ VIẾT LUẬN

Trong trang này

Đề tài để viết

Ý tưởng viết luận

Dàn ý bài luận

đầu trang

Đề tài để viết

 • Các đề tài đơn giản trong cuộc sống: ví du đề tài đi học: Tại sao bạn phải đi học, bạn đị học bằng cách nào, bạn học thế nào,...
 • Các đề tài của bài thi tiếng Anh
 • Các yêu cầu cuả công việc

Ý tưởng viết luận

 • Mỗi đề tài, bạn hãy liệt kê tất cả các lí do, dẫn chứng mà bạn có nghĩ đến. Mỗi ý tưởng, bạn viết 1 ngữ thôi. Thường dùng động từ để mô tả. Đừng sàng lọc gì hết, văn mình mà... hay nhất đó.
 • Viết trực tiếp bằng tiếng Anh, nếu chưa biết thì có thể viết tiếng Việt, sau đó tra từ điển dể chuyển sang ngoại ngữ sau.
 • Lập dàn ý: chọn 3 ý dễ viết nhất: có vốn từ, dễ viết câu.

Viết luận đơn giản là liên kết các ý này với nhau theo lô ghích. Mỗi ý ít nhất 1 đoạn văn. Thêm phần mở đầu và kết luận. Xong!

Chủ đề mới, làm sao?

Chủ đề khó, bạn chưa từng gặp trong cuộc sống, làm sao để có ý tưởng. Ví dụ bạn chưa hề sống ở nông thôn, bạn khó có ý về cuộc sống ở nông thôn. Đơn giản là học từ người khác. Bạn tham khảo các bài viết khác, các kinh nghiệm cuả người khấc. Đừng tham lam, chỉ lấy 3 ý để học thôi. Chép lại các ý vào dàn ý. Như vậy khi đọc bài viết, bạn không đọc từng câu, vừa chậm, lại vừa rối, khó học hỏi được gì. Bạn chỉ đọc lấy ý (phân tích và tìm ý).

 • Bạn đọc để biết mỗi đoạn nói về cái gì. Vậy là bạn đã rút ra ý cuả bài viết rồi.
 • Sau đó xem xét mối liên hệ giữa các ý để hiểu lô ghích bài viết. Vậy là bạn có được dàn bài cuả người khác. Cái này là cái mình cần học đây.

Khi đọc, bạn hiểu, thấm thía kinh nghiệm cuả người khác, bị thuyết phục, thì ý tưởng cuả họ trở thành cuả bạn rồi đấy.

Nếu họ không thuyết phục, đối chiếu với kinh nghiệm của chính mình, bạn đánh giá ý kiến của tác giả có đúng với nhận định của mình hay không. Thường những cảm giác bất đồng sẽ nổi lên mạnh mẽ. Bạn tìm đủ loại lí do để bảo vệ ý của mình. Ồ, dù chẳng nhiều kinh nghiệm sống ở nông thôn, nhưng khi phản biện người khác thì mình lại có nhiều ý kiến đến thế! Vậy là bạn đã tự đưa dàn ý cho mình rồi đấy. Mạnh dạn viết đi. Bài cuả bạn sẽ không còn là sao chép vì bạn có ý cuả riêng mình rồi.

Bạn sống sâu sắc, quan sát xung quanh, bạn sẽ có được ý tưởng cho mọi đề tài. Tranh luận với bạn bè về mọi chủ đề trong cuộc sống là cách để củng cố nhận định và lí luận của mình.

Một ý bạn có thể dùng cho nhiều đề tài. nếu có trùng nhau cũng không sao, Giám khoả đọc một bài cuả bạn thôi mà. Ý nào trùng thường là mạnh mẽ, viết đúng nhất, ý hay nhất. Một bài viết bạn cần nêu tối thiểu 3 ý. Do đó với mỗi đề tài, bạn nghĩ đến 3 ý chính của riêng mình.

Dàn ý bài luận

Có đề tài, bạn viết ngay dàn ý. Viết ý thôi thì dễ hơn là viết hẳn thành bài luận. Các ý này phải viết thẳng bằng tiếng Anh, trừ trường hợp chưa có từ vựng thì bận viết ý tiếng VIệt và tìm từ sau. Tất nhiên ý nào bạn có từ vựng tốt thì ưu tiên sử djng trong bài viết của mình.

 • Bạn nên chia thành hai cột ý ủng hộ và ý đối lập. Đưa hết ý tưởng bạn có vào hai cột này, mỗi ý bạn gạch đầu dòng. Ban đầu, bạn chỉ cần có đủ 3 ý là bạn thấy ổn rồi.
 • Dần dần, bạn có thêm các ý khác, cứ liệt kê vào.
 • Rồi đọc lại, sắp xếp ý nào có lí luận bảo vệ, có ví dụ chứng minh thì đưa lên đầu,
 • Chọn ra ba ý mạnh nhất để viết thành bài luận.

Khi đã có dàn ý rồi thì viết thành bài luận thật dễ dàng. Đó là kĩ thuật viết đoạn văn.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật: 27/7/2011.

TIẾNG ANH
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]