Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

NGÔN NGỮ > Tiếng Anh > Viết > Viết câu tiếng Anh

Trong trang này

Chép lại câu có sẵn

Viết về chính mình

Viết mô tả về mọi người, sự vật hiện tượng

đầu trang

Kĩ thuật viết câu tiếng Anh ::: writing sentences

Bước 1. Chép lại câu có sẵn

Để viết câu tiếng Anh, đầu tiên bạn chép lại những câu trong bài học. Mỗi câu viết một dòng. Chép câu nào hiểu nghĩa câu đó. Ban chọn những câu đơn giản nhất viết trước. Không nên viết các câu phức, có liên từ.

Đề thi tiếng Anh cấp thấp nhất sẽ có những câu viết đơn giản nhất và phù hợp nhất với người mới bắt đầu học viết tiếng Anh. Đề thi này hỏi bạn những câu đơn giản, nhằm vào nội dung thông dụng hằng ngày.

Bước 2. Viết về chính mình

Bạn tập dùng chính những câu có sẵn để áp dụng vào mô tả mọi hoạt động cuả bạn hằng ngày. Chú ý động từ thay đổi theo ngôi. Bạn cứ tra cứu sách ngữ pháp và từ điển, miễn là bạn viết được về mình. Viết về chính mình thường dễ dàng hơn và được áp dụng nhiều.

Bạn vẫn viết câu đơn, với một động từ chính.

Bước 3. Viết mô tả về mọi người, sự vật hiện tượng

Bây giờ bạn có ít vốn từ và khả năng viết câu khá hơn rồi, bạn mô tả mọi thứ xung quanh mình dễ lắm, chỉ cần chia động từ cho đúng với ngôi thứ.

Bạn khá hơn rồi, mạnh dạn mà viết thêm vài liên từ... để câu cuả bạn nhiều ý thêm một chút. Như vậy bạn bắt đầu nối hai ý trong câu với nhau.

Thế là bạn đã làm tốt văn miêu tả đấy.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 31/7/2011.

TIẾNG ANH
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]