Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

tiẾNG ANH :: ENGLISH LANGUAGE

Trong trang này

Reading

writing

đầu trang

Time Outline :: phân bố thời gian viết bài

Thông thường bài viết 30 phút thì phân bố thời gian như sau

Introduction:: giới thiệu / mở bài (5’)

 • > 3 sentenses. Ít nhất viết 3 câu.

Body :: thân bài (15’)

 • Point 1 (5'): 5 sentenses.
  • 1 câu chủ để
  • 3 câu nêu lí do, ví dụ minh hoạ...
  • 1 câu kết luận
 • Point 2 (5s)
 • Counter point – Rebuttal (5s)

Conclusion :: kết luận (5’)

 • > 3 sentenses.

REVIEW :: kiểm tra (5’)

Đây là khâu rất quan trọng, nếu bạn bỏ qua, bạn luôn bị hụt hẫng vì kết quả đạt được dường như thấp hơn bạn tưởng... Kiểm tra giúp bạn sửa các lỗi về cấu trúc bài, ngữ phắp và chính tả. Thông thường cấu trúc bài viết tốt được đánh giá cao hơn là bài viết không có lỡi chính tả nhưng chẳng có gì riêng biệt, đặc sắc, đáng đọc.

Các yếu tố cần kiểm tra, theo thứ tự thực hiện gồm

 • Unity :: tính thống nhất: kiểm tra các ý khẳng định quan điểm của bạn trong bài viết có nhất quán không.
 • Cohesive :: tính mạch lạc : kiểm tra các liên từ để giới thiệu các ý và đưa lí luận hay minh hoạ.
 • Concise, brief :: cô đọng, súc tích
 • Sentences, punctuation, spelling :: câu, dấu câu, chính tả : thực ra là kiểm tra động từ, thì của động từ, dấu câu và chính tả.
© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

TIẾNG ANH
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]