Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

VIẾT THƯ TRONG CÔNG VIỆC

MÔI TRƯỜNG > Kĩ năng sinh viên > Kĩ năng > Kĩ năng làm việc > Viết thư công việc

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường.

Viết bài: 16/1/2010. Cập nhật: 21/1/2014.

Bố cục thư công việc gồm các mục như sau.

Địa chỉ người gửi

Cơ quan: tên cơ quan, biểu tượng (logo)

Địa chỉ: số nhà, đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành, điện thoại, fax, email.

Đây là địa chỉ chung của công ty, thông thường được in sẵn trên giấy.

 

Địa chỉ gửi đến

Kính gửi: Cơ quan

Địa chỉ:

Người phụ trách: tên và chức vụ người phụ trách công việc bạn đang liên hệ.

Thời điểm viết thư

Thành phố, tỉnh, ngày *** tháng *** năm

Lời chào đầu thư

Kính gửi ông/ bà***

Nội dung thư

Nội dung thư cần ghi rõ những đề xuất cần thực hiện và lí do để thuyết phục đối tác. Bạn nên đánh số thư tự hay gạch đầu dòng các số công việc cần đối tác thực hiện để người thực thi không bỏ sót yâu cầu.

Lời chào

Thân ái, (nếu thân quen)

Chân thành cám ơn (cách lịch sự)

Mong được hợp tác (nếu lần đầu có mối quan hệ làm ăn)

Người gửi

Tên người gửi:

Chức vụ:

Địa chỉ liên lạc: email, điện thoại...

Đây là địa chỉ riêng của người viết thư này trong cơ quan để đối tác có thể liên hệ trực tiếp.

Tham khảo

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 [ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:33 PM ]