Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

DI CƯ

NGÔN NGỮ > Xuất cảnh > Di cư

Các hình thức định cư tại nước ngoài

  • Đoàn tụ gia đình
  • Kĩ năng,
  • Doanh nhân
  • Đầu tư

Tham khảo

Hồi hương

Kết hôn

Lập nghiệp

Công nhận bằng cấp, chứng chỉ tại nước ngoài

Bài viết chọn lọc

Làm việc bất hợp pháp

Vất vả di cư bất hợp pháp

Việt kiều

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 12/5/2012.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 4:01 PM ]