Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

HỌC NGOẠI NGỮ > Xuất cảnh > Du học

Những thói xấu nên tránh khi đi nước ngoài

KHÁC BIỆT VĂN HOÁ

Những khác biệt văn hoá bạn cần biết khi ra nước ngoài.

VĂN HOÁ

Phân biệt chủng tộc

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Viết bài: 26/2/2010. Cập nhật: 22/3/2013.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 4:01 PM ]