CÁC VẤN ĐỀ HỘ TỊCH

PHÁP LUẬT > Các vấn đề hộ tịch

Các vấn đề về hộ tịch

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định này là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện:

Văn bản pháp quy liên quan


Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 7/4/2010.