Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

CHỈ SỐ IMC TRẺ EM GÁI

KĨ NĂNG > Gia đình hạnh phúc > Sinh con > Nuôi trẻ sơ sinh > Phát triển của trẻ sơ sinh > Chỉ số IMC trẻ gái

Trong trang này

 

Chỉ số IMC của trẻ em gái 0-18 tuổi

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trang

Chỉ số IMC

Một trong những chỉ số quan trọng phản ảnh sự tương xứng giữa chiều cao và trọng lượng là body mass index (BMI). Tỉ trọng cơ thể được tính rất đơn giản: lấy trọng lượng chia cho chiều cao bình phương.

Chỉ số IMC tính theo công thức

IMC = khối lượng / (chiều cao)²

Tiếng Anh là BMI

Trong đó

  • BMI tính bằng kg/m²;
  • Khối lượng tính bằng kg,
  • Chiều cao tính bằng cm.

Chỉ số IMC của trẻ em gái 0-18 tuổi

Đồ thị chỉ số IMC của bé gái từ 0 đến 18 tuổi theo hình sau.

  • Trục tung là chỉ số IMC của trẻ, tính theo kg/cm².
  • Trục hoành là tuổi của trẻ, tính theo năm ::: an.
chieucao

Đồ thị chỉ số IMC của trẻ em gái từ 0 đến 18 tuổi

  • Chỉ số IMC của trẻ nằm trong khoảng hai đường nét đứt bên trong, từ 25% đến 75%, là phổ biến, phù hợp, khoẻ mạnh;
  • Chỉ số IMC của trẻ nằm trên đường nét liền 97% là béo phì;
  • Chỉ số IMC của trẻ nằm trên đường nét đứt 75% và dưới đường nét liền 97% là quá cân;
  • Chỉ số IMC của trẻ nằm trong khoảng từ 3% đến 25% là hơi thiếu cân,
  • Chỉ số IMC của trẻ nằm dưới đường nét liền 3% là thiếu cân;

Ghi chú: Biểu đồ này thiết lập trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu trên trẻ em Pháp.

 

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung : 1/9/2012.

 


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]