Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

KĨ NĂNG SỐNG HẠNH PHÚC TRONG GIA ĐÌNH

KĨ NĂNG > Sống hạnh phúc > Trong gia đình


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường

Viết bài: 5/12/2012. Cập nhật: 2/5/2017.

Kĩ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình

Yêu

vợ chồng hạnh phúc

Điều chỉnh để vợ chồng sống hoà hợp

 • Phàn nàn
 • Nhàm chán
 • Keo kiệt
 • Kén ăn
 • ...

 

 

Bình đẳng

 

Bạo hành gia đình

 • HIện trạng
 • Bạo hành thể xác
 • Bạo hành tinh thần
 • Bạo lực tình dục
 • Hậu quả không lường
 • Giải pháp.

Ghen - Ngoại tình

 • Ngoại tình, tình tay ba
 • Ghen để giữ chồng.
 • Quay trở về

Li hôn

Liên kết chọn lọc

Hỏi cách gìn giữ gia đình qua kinh nghiệm của người khác ở mục tâm sự.

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]