Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

QUẢN LÍ TIỀN BẠC

Kĩ năng > Sống hạnh phúc > Gia đình hạnh phúc > Quản lí tiền bạc

Trong trang này

Các khoản tiền

Kế hoạch chi tiêu

Tiết kiệm

 

Liên kết chon lọc

Tài liệu tham khảo


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 27/10/2011. Cập nhật: 11/10/2014.

Các khoản tiền

Quản lí tài chính ngay từ giờ cho dù đang độc thân

 • http://kienthucphothong.vn/De-giau-truoc-het-hay-hoc-cach-quan-ly-tien-bac-1225-3.aspx
  • 10% cho tài khoản tự do về tài chính: dùng cho đầu tư, mua hay tạo ra dòng tiền thụ động về tài khoản của bạn.
  • 10% cho tài khoản hưởng thụ: thoả mãn bản thân (những hoạt động, mua sắm không thường xuyên)
  • 55% cho tài khoản bắt buộc, nhu yếu phẩm (tiền nhà, điện nước, gas, ăn uống,..)
  • 10% cho các tài khoản tiết kiệm dài hạn để chi tiêu
  • 10% cho tài khoản tự giáo dục, học hành của bạn (mua sách, vở, tài liệu,..)
  • 5% Tài khoản cho đi của bạn

Kế hoạch chi tiêu

Mỗi người, mỗi gia đình cần lên kế hoạch tiêu cdùng hằng tháng, những chi phí tối thiểu cần phải đưa lên hàng đầu

 • Nhà ở
 • Điện, nước, internet
 • Ăn uống
 • Tiền học của con cái
 • Ốm đau,
 • Tiết kiệm

Các thứ khác chi theo nguyên tắc mua cái mình cần, chứ không phải cái mình muốn.

Tiết kiệm

Tiết kiệm có cần thiết?

Tiết kiệm và hoang phí

Góp tiền chi tiêu

Làm giàu


Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]