Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

ĐAN :: KNITTING ::: TRICOT

KĨ NĂNG > Sống hạnh phúc > Tự tin > Đan

Trong trang này

Mũi đan - tên gọi và kí hiệu

Kĩ thuật đan

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Trần Minh Hải.

Viết bài: 16/1/2011. Cập nhật: 20/10/2016.

Đan

Mũi đan - tên gọi và kí hiệu

Kích thước

Kĩ thuật đan

Mối nối

Cưả hàng

 

Vật liệu

Dụng cụ, vật liệu

  • Kim đan
Kim đan, international số (US) Kim đan (UK, Ca) đường kính kim móc (UK) Kim móc (Ca) kim móc (kim loại)  
1 1/2     mm 16      
1 3/4       15 A 4  
2   13   14 B 3  
  0   2,00     2  
2 1/2 1 12 2,25 12 C 1  
3 2 11 2,75   D    
3 1/2 3 10 3,25        
      4,00        
      4,50        
6 9 4 5,50        
6 1/2 10 3 6,00        
      7,00        
      8,00        
      9,00        
      10,00        
  17   12,00        
      15,00       len
  19   16,00        
  35   19,00        
  50   25        

 

  • Chỉ đan
  • Mẫu đan

Khăn

Liên kết chọn lọc

Nguyên vật liệu

Mẫu đan

Hướng dẫn từ căn bản

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 18 Février, 2017 12:10 PM ]


23 Octobre, 2016 11:04 AM