Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

MÓC ::: Crochet

KĨ NĂNG > Sống hạnh phúc > Tự tin > Móc

Mũi móc cơ bản

Kí hiệu mũi móc

Kĩ thuật móc cơ bản

Sản phẩm

Cưả hàng

 

Vật liệu

Dụng cụ, vật liệu

  • Kim móc
Kim móc số đường kính loại sợi móc    
  0        
    0,60 chỉ co ton, sợi vải    
    0,75      
    1,00      
    1,25      
    1,50      
    1,75      
    2,00 chỉ co ton, sợi vải, len    
    2,50 chỉ co ton, sợi vải, len    
  14 3,00 len    
    3,50      
    4,00      
    4,50      
    5,00      
    6,00      
    7,00      
    8,00      
    9,00      
    10,00      
    12,00      
    15,00 len    

 

  • Chỉ móc
  • Mẫu móc

Liên kết chọn lọc

Hướng dẫn từ căn bản

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 04/01/2011.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 18 Février, 2017 12:10 PM ]


22 Octobre, 2016 2:36 AM