Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

HỒ SƠ XIN VIỆC CỦA kĨ SƯ MỚI RA TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG > Kĩ năng sinh viên > Kĩ năng cho kĩ sư > Kĩ năng xin việc > Hồ sơ xin việc

Cơ bản, một hồ sơ xin việc gồm có các loại giấy tờ sau

  • Đơn xin việc
  • Lí lịch
  • Bằng cấp chính thức, bảng điểm cao đẳng, đại học, sau đại học...
  • Chứng chỉ phụ trợ
  • Các giấy tờ chứng nhận khen thưởng

Trong đống hồ sơ khổng lồ mà trưởng phòng nhân sự nhận được, những hồ sơ không nổi bật rất dễ bị loại.

  • Làm hồ sơ xin việc theo công thức, nội dung giống với nhiều hồ sơ khác, chỉ ngoại trừ thông tin cá nhân, bạn đang làm cho nhà tuyển dụng thấy tẻ nhạt, buồn chán. Không ăn đâu.
  • Nếu có quá nhiều bằng cấp, chứng chỉ mà cứ nhàng nhàng, bạn không trình bày rõ bằng cấp nào là chính, thì bạn đã làm lu mờ bản thân, không thể hiện khả năng của mình. Giỏi mà vẫn thua.

Các loại giấy tờ chính thức, bạn nên sao chụp và thông thường dùng bản sao để nộp vào hồ sơ xin việc. KHi đi phỏng vấn bạn nên mang theo bản chính để tham khảo. Khi được nhận vào làm chính thức, người ta sẽ yêu cầu bạn nộp bản sao có công chứng để hợp thức hoá và lưu hồ sơ.

Thông thường bằng cấop không giới hạn thời gian có giá trị thì bạn nên sao chụp và công chứng một lần vài chục bản và công chứng để tiện sử dụng sau này và để giảm chi phí khi công chứng.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật thông tin: 21/02/2009.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]