Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

PHỎNG VẤN XIN VIỆC

MÔI TRƯỜNG > Kĩ năng >Tìm việc > Phỏng vấn

Trần Minh Hải. ATMT

Viết bài: 14/2/2010. Cập nhật: 17/8/2014.

Thông thường sau khi đọc tất cả các hồ sơ xin việc nộp về, nhà tuyển dụng đánh giá và chọn lọc để chọn các đối tượng vào phỏng vấn.

Mục tiêu phỏng vấn xin việc

Mục tiêu của phỏng vấn tuyển dụng là

  • Đánh giá khả năng giao tiếp, ứng phó, đạo đức, kiến thức chuyên môn.
  • Chứng thực thông tin, bổ sung thông tin

Chuẩn bị

Chuẩn bị cho phỏng vấn

  • Khi được mời đến phỏng vấn, bạn có quyền tự tin vì đã qua ít nhất một vòng loại.
  • Vào phỏng vấn bạn luôn tươi cười, hài hước, và bình tĩnh để ứng xử thông minh.

Những câu hỏi hường gặp

  • Mức lương
  • Công việc này là lâu dài hay tạm thời : bạn có thực sự yêu thích công việc này không. Bạn cần giải thích tại sao.
  • Công việc trước đây của bạn, tại sao bạn nghỉ việc đó.
  • Bạn học được gì ở trường để áp dụng vào thực tế. Thực ra câu hỏi này đánh giá khả năng tự học hỏi của bạn đấy.
  • Ưu điểm của bạn so với ứng viên khác.
  • Bạn biết gì về công ty của chúng tôi, và vị trí công việc này?

Bạn xem bài viết sau đây để hiểu mục đích cuả câu hỏi phỏng vấn

Chúc bạn may mắn.

Mới ra trường

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]