Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TRẦN MINH HẢI

 

tmhai

LIÊN HỆ

Gửi e-mail đến: hai at envisafety.com


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Công ty TNHH. COFRAVIE,
 • Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, trường đại học Tôn Đức Thắng.
 • Khoa Công nghệ Môi trường, đại học Nông lâm TPHCM,
 • Khoa Môi trường, trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM
 • Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Kinh doanh TPHCM,
 • Dự án VIE 96 - 023 do UNDP tài trợ về nâng cao năng lực quản lý môi trường tại TPHCM.
 • Khoa Công nghệ Hoá học và Dầu khí, trường đại học Bách khoa, đại học Quốc gia TPHCM.
 • Phòng Giám sát và Khống chế Ô nhiễm Không khí, Trung tâm Bảo vệ Môi trường, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường.

Dự án đã thực hiện

 • Từ điển Môi trường ANh - Việt :: Environment DIctionary English - Vietnamese;
 • Hướng dẫn quản lí hoá chất theo pháp luật;
 • Quản lí chất nguy hại
 • Từ điển Môi trường Việt - Anh :: Vietnamese - English Dictionary
 • Hệ thống thông tin an toàn hoá chất
 • Sản xuất chất hỗn hợp keo tụ từ chất thải rắn của nhà máy hoá chất Tân Bình
 • Khảo sát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt
 • Nghiên cứu xử lí nước nuôi tôm và hướng dẫn vận hành an toàn quy trình nuôi tôm
 • Nghiên cứu công nghệ xử lí - tận dụng bùn đỏ từ quy trình sản xuất nhôm
 • Nghiên cứu công nghệ xử lí chất thải rắn của côg nghiệp tôn tráng kẽm
 • Nghiên cứu công nghệ xử lí chất thải rắn công nghiệp điển hình
 • Nghiên cứu công nghệ xử lí nước thải thuỷ sản
 • Nghiên cứu công nghệ nhuộm không dung môi
 • Nghiên cứu xử lí – tận dụng chất thải rắn công nghiệp tôn mạ kẽm.
 • Mô hình hoá và lập trình quá trình sấy phun bột giặt, thiết kế nhà máy sản xuất bột giặt.
© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Viết bài: 2/2/2005. Cập nhật: 21/3/2018.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:24 PM ]