KINH TẾ

MÔI TRƯỜNG > Tầm nhìn > Kinh tế

Kinh tế

Nông nghiệp

Lao động

Theo ông Albert Ellis, thanh niên mứi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, thông minh, tham vọng, học nhanh và dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và thử thách mới. Nhưng họ còn nặng về kiến thức hàn lâm, thiếu kỹ năng ngôn ngữ, ̀ thiếu lòng trung thành với công ty, thiếu tư duy ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn để hái ra tiền. (BBC, 2011)

Ông Albert Ellis là giám đốc điều hành công ty Harvey Nash có hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam trong ngành viết và gia công phần mềm công nghệ thông tin.

Buôn người

Du lịch

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. BBC. 2011. Nhân tài Việt Nam mạnh gì, yếu gì? http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2011/11/111101_vietnam_young_talents.shtml

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

VIết bài: 9/10/2010. Cập nhật: 22/3/2013.