Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

LIÊN KẾT - TRANG WEB THÔNG DỤNG

MÔI TRƯỜNG > CÔNG NGHỆ THÔNG TIN > LIÊN KẾT - TRANG WEB THÔNG DỤNG

Trang này giới thiệu các liên kết chọn loc, thông dụng cho sinh viên để tra cứu, cập nhật thông tin phục vụ việc học ở trường gồm các phần như sau:

Nguồn thông tin vô tận: Bách khoa toàn thư

  • Bách khoa toàn thư Việt Nam -http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn: Hoàn toàn đáng tin cậy.
  • Wikipedia không phải là nguồn tham khảo chính thống. Thông tin ở đây thường thiếu chính xác vì thực hiện theo cơ chế ai cũng có thể thay đổi được. Do đó bạn chỉ tham khảo và cần kiểm tra tính chính xác theo nhiều nguồn khác nữa.
  • Citizendium được làm bởi một trong những người sáng lập Wikipedia. Các chuyên gia biên tập đảm bảo mọi thông tin đều chính xác, và người tham gia soạn thảo phải dùng tên thật, không được dùng bút danh.
  • http://www.refdesk.com: trang này dẫn tới các từ điển và bách khoa toàn thư miễn phí như Encarta của Microsoft với 42.000 bài viết.
  • http://www.ibiblio.org cũng đáng để tham khảo nếu bạn tìm hiểu những chủ đề rộng hơn, như sự phát triển văn hóa Trung Quốc.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 20/8/2012.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 19 Décembre, 2016 11:59 AM ]