Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TOÁN ỨNG DỤNG

MÔI TRƯỜNG > Toán

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 14/7/2011. Cập nhật: 7/4/2016.

 

Tại sao học toán?

Phần toán học cung cấp kiến thức cơ sở về toán ứng dụng trong môi trường gồm

Ngô Bảo châu truyền cảm hứng cho bạn, giới thiệu về công trình cuả Ngô Bảo Châu

GS. Ngô Bảo Châu nhận huy chương Fields 2010

GS. Ngô Bbảo Châu với huy chương Fields 2010

 

 

Các nội dung

Số học

Đại số

Hình học

  • Hình học :: Geometry

Toán rời rạc

Ứng dụng toán

Toán Topo. Topology

Liên kết chọn lọc

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.  

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 3:57 PM ]