Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG >Trần Minh Hải.

Viết bài: 7/2/2004. Cập nhật: 27/2/2015.

Môi trường cung cấp miễn phí các kiến thức căn bản dành cho sinh viên ngành môi trường.

GV_SV
 • Giáo dục: các phương pháp giáo dục đối với trẻ em từ sơ sinh đến 24 tuổi, sự phát triển tâm lí ở trẻ em, các hoạt động học tập...
 • Cảm hứng khoa học: truyện khoa học, các nhà khoa học, truyện vui môi trường, khám phá khoa học
 • Khoa học môi trường: trái đất, sinh học, ô nhiễm: chất lượng môi trường và nguồn gốc, bản chất của ô nhiễm môi trường, các vấn đề môi trường toàn cầu ...
 • Sản xuất và môi trường: quá trình thiết bị, quy trình sản xuất và vấn đề môi trường...
 • Kĩ thuật môi trường: công nghệ xử lí ô nhiễm, tận dụng chất thải, ...
 • Quản lí môi trường: luật pháp, tiêu chuẩn môi trường...
 • Kiến thức bổ trợ:

 

 

 

 

Kĩ năng

 • Hướng nghiệp: nghề môi trường, chọn nghề...
 • Kĩ năng học tập ở đại học: đọc, viết, tư duy, nghiên cứu khoa học, đồ án môn học, thực tập, luận văn tốt nghiệp, ...
 • Tìm việc: kinh nghiệm của kĩ sư mới ra trường, hồ sơ xin việc, đơn xin việc...
 • Làm việc hiệu quả
 • Tự tin
 • Gia đình hạnh phúc...

Tầm nhìn

 • Đạo đức
 • Vấn đề giáo dục
 • Học tập
 • Giảng dạy
 • Học vị
 • Nghiên cứu khoa học
 • Kinh tế
 • Khoa học công nghệ

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Jeudi, 3 Janvier, 2019 3:41 PM ]