Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

GIAI ĐOẠN 6 TỚI 12 TUỔI

GIÁO DỤC > Giai đoạn 6 tới 12 tuổi


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 26/7/2012. Cập nhật: 7/4/2016.

6-12 tuổi

Giai đoạn khoảng 6 tuổi đến 12 tuổi, là giai đoạn tâm lý trẻ phát triển tương đối ổn định. Trẻ có tư duy logic nên trí nhớ dài hạn hình thành.

  • Phát triển trí tưởng tượng
  • Quan tâm đến đạo đức
  • Người lớn tôn trọng nhân cách của trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ, cho phép trẻ tự do.

Ứng dụng

  • Thuận lợi để học chữ và tính toán
  • Tiếp nhận các bài học đạo đức

Chương trình học cấp tiểu học

Liên kết chọn lọc

Học liệu

Hoạt động thực hành

Học tại nhà

Tài liệu tham khảo

  1. Lý Lợi. Phương pháp giáo dục Montessori - các thời kì nhạy cảm của trẻ. Đại học Sư phạm. 2014.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]